کانتر قاشق و چنگال

کانتر قاشق و چنگال سلف سرویس رستوران

کانتر قاشق چنگال

کانترقاشق و چنگال

کانترقاشق و چنگال ابعاد کانتر : ۱۴۰×۸۰×۸۰ سانتیمتر تمام استیل ۳۰۴ باضخامت ۰/۸ میلیمترمناسب جهت خطوط سلف سرویس رستورانها و ... مشاهده محصول