مقالات

انتخاب نوع رستوران در راه اندازی رستوران

راه اندازی رستوران ؛ ۱۰ نکته طلایی در راه اندازی رستوران

در سال های اخیر شاهد راه اندازی رستوران های متنوعی در سطح کشورمان می باشیم. برای راه اندازی و افتتاح رستوران بایستی مراحل مربوطه را گام به گام و با مدیریت مناسب طی نمود. از جمله این مراحل می توان به سرمایه گذاری، تجهیزاتف طراحی و قوانین و مقررات اشاره نمود. ... مشاهده محصول