تاپینگ پیتزا

تاپینگ پیتزا و تاپینگ ساندویچ جهت آماده سازی و نگهداری پیتزا فروشی و ساندویچی

تاپینگ پیتزا

تاپینگ طرح ایتالیائی

تاپینگ پیتزا ایتالیائی دارای ابعاد ۹۰×۸۰×۱۹۰ تاپینگ ایتالیائی تماما باورق استیل ۳۰۴ خشدار باضخامت ۰/۸ میلیمتر ساخته شده است قسمت پائین تاپینگ ... مشاهده محصول