سرخ کن رومیزی 16لیتری

سرخ کن رومیزی 16لیتری

سرخ کن صنعتی مارک Best دارای ظرفیت ۱۶لیتر روغن بوده که مارک بست از تولیدکننده های برتر و با کیفیت