دستگاه کباب ترکی 4 سیخه

دستگاه کباب ترکی 4 سیخه

دستگاه کباب ترکی چهار سیخ دو محور با کابین دستگاه کباب ترکی رویه کار ورق استیل پنج میل توان طبخ