تماس با ما

تماس با ما

شرکت تجهیزات آشپزخانه صنعتی آلفاتجهیز

۰۲۱۵۵۲۹۱۵۹۲
تلفن فروش :

۰۹۱۲۳۹۷۳۲۹۷
تلفن فروش :

alphatajhiz@gmail.com
ایمیل :

بزرگراه آیت اله سعیدی، بعدازشهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان گلدسته، شماره ۲۲
نمایشگاه :

آدرس واحد تولیدی، بزرگراه آیت اله سعیدی، بعدازشهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان جانبازان، کوچه ربیع آذر
تولیدی :