تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تماس با تجهیزات آشپزخانه صنعتی آلفا

شرکت تجهیزات آشپزخانه صنعتی آلفاتجهیز

تلفن فروش : ۰۹۱۲۳۹۷۳۲۹۷
تلفن فروش : ۰۲۱۵۵۲۹۱۵۹۲
تلفن فروش : ۰۲۱۵۵۲۹۱۸۶۱
فکس : ۰۲۱۵۵۲۹۰۸۳۰
ایمیل : alphatajhiz@gmail.com
آدرس : بزرگراه آیت اله سعیدی ، بعدازچهاردانگه ، خیابان گلدسته ، شماره ۲۲