کانتر صندوق تمام استیل نمادار

کانتر صندوق تمام استیل نمادار

کانتر صندوق تمام استیل نمادار ابعاد کانتر: ۱۴۰×۷۰×۱۰۰ سانتیمتر کانترصندوق تماما بااستیل خشدار ساخته شده که دارای رف و شیشه