کانتر آماده سازی

کانتر آماده سازی

کانتر آماده سازی و بسته بندی انواع غذا و کباب جهت ارائه به مشتریان ابعاد کانتر: ۱۴۰×۸۰×۱۵۰ سانتیمتر تمام استیل

کانتر ساده سلف سرویس

کانتر ساده سلف سرویس

کانترساده سلف سرویس ابعاد کانتر: ۹۰×۸۰×۱۵۰ سانتیمتر کانترساده سلف سرویس تمام استیل دارای شیشه نمای جلو و رف استیل به