دیگ حلیم پز 150لیتر

دیگ حلیم پز 150لیتر

ديگ حليم مكعب ١٥٠ليتر آلفاتجهیز بدون همزن و موتور ، دیگ حلیم و آش میکانیزه دو جداره نسوز دارای کیفیت