پاستاپز صنعتی 6سبده

پاستاپز صنعتی 6سبده

دستگاه پاستا پز آلفا تجهیز ۶ سبده با ابعاد دستگاه ۹۰×۸۰×۵۸ سانتیمتر ، تمام استیل دارای وان آب از جنس