قالب پیتزا تفلون سایز 21

قالب پیتزا تفلون سایز 21

قالب پیتزا آلفا تجهیز سایز ۲۱ تفلون درجه یک دارای شش ماه گارانتی تفلون قطر دور ۲۱ سانتیمتر و قطر

قالب پیتزا پانچی سایز 30

قالب پیتزا پانچی سایز 30

قالب پیتزا پانچی آلفا تجهیز سایز ۳۰ سانتیمتر دارای شش ماه گارانتی تفلون مناسب برای پیتزا ایتالیایی فروشی اندازه قطر

قالب مربعی پیتزا سایز 23

قالب مربعی پیتزا سایز 23

ظرف پخت پیتزا مربعی آلفا تجهیز سایز ۲۳در۲۳ تفلون درجه یک دارای شش ماه گارانتی تفلون قالب پیتزا اندازه دور

قالب پیتزا مثلث سایز 30

قالب پیتزا مثلث سایز 30

انواع ظرف مخصوص پیتزا مثلثی سایز ۳۰ تفلون درجه یک شش ماه گارانتی تفلون قالب پیتزا به شکل مثلث متساوی

قالب پیتزا سایز 28 تفلون

قالب پیتزا سایز 28 تفلون

قالب پیتزا آلفا تجهیز سایز ۲۸ تفلون درجه یک شش ماه گارانتی تفلون اندازه قطر دور ۲۸ سانتیمتر و قطر