ساندویچ میکر شیاردار دوصفحه

ساندویچ میکر شیاردار دوصفحه

ساندویچ میکر شیاردار دوصفحه طول ۳۴ سانتیمتر عرض ۵۸ سانتیمتر ارتفاع سانتیمتر این دستگاه دارای ترموستات بوده و قابل تنظیم

اسنک ساز شیاردار تک صفحه

اسنک ساز شیاردار تک صفحه

اسنک ساز شیاردار تک صفحه طول ۳۴ سانتیمتر عرض ۳۲ سانتیمتر ارتفاع ۱۷ سانتیمتر ارائه انواع تجهیزات فست فود به

ساندویچ میکر تک صفحه

ساندویچ میکر تک صفحه Best

ساندویچ میکر آلفاتجهیز ، بیشترین کاربرد برای گریل کردن گوشت ، ساندویچ ، اسنک همچنین دیگر غذاها می باشد و