سینک صنعتی دولگن کابین دار

سینک صنعتی دولگن کابین دار

سینک ۲ لگنه آلفاتجهیز کابینت با ورق استیل ۳۰۴ نگیر ، سینک شستشوی دولگنه کابینت دار قابل استفاده برای آشپزخانه