دستگاه سبزی خشک کنی صنعتی

دستگاه سبزی خشک کنی صنعتی

سبزی خشک کنی آبگیر سبزی ابعاد ۸۳در۵۵در۷۵ سانتی متر دهنه داخلی وان آبگیری ۴۵سانتی متر دستگاه سبزی خشک کن تمام

دستگاه کاهو خشک کن سطلی

دستگاه کاهو خشک کن سطلی

دستگاه کاهوخشک کن آلفا تجهیز سطلی کاهوخشک کن دارای دهنه به قطر۴۲سانتیمتروارتفاع سطل ۵۲ سانتیمتردارای شیلنگ تخلیه آب داخل سطل