خمیرپهن کن نانوائی

خمیرپهن کن نانوائی

دستگاه پهن کن دوغلتکی دستگاه پهن کن دو غلتکی مناسب براي نازک کردن چانه هاي خمير مورد کاربرد می باشد.