کارد برش پیتزا

کارد برش پیتزا

کارد آلفاتجهیز جهت برش پیتزا حلالی دارای تیغه برش بسیار مرغوب از جنس استیل دارای دو دستگیره جهت برش بسیار