دستگاه دونات ساز 6خانه

دستگاه دونات ساز 6خانه

دستگاه دونات ساز ۶ خانه آلفا تجهیز ، نچسب ، دارای تایمر ساعتی ، دستگاه تولید دونات و پیراشکی دستگاهی