پاپ کرن ساز کالسکه دار

پاپ کرن ساز کالسکه دار

دستگاه پاپ کرن کالسکه دار آلفاتجهیز مخصوص تفرج گاه های عمومی جهت ارائه ذرت بو داده خوشمزه ، دستگاه پاپ