مولد آب جوش ۸۰ لیتری

مولد آب جوش ۸۰ لیتری

مولد آب جوش ۸۰ لیتری آلفا تجهیز با ابعاد ۱۶۵×۹۰×۵۷ سانتیمتر ، دستگاه مولد آبجوش مناسب برای بیمارستانها و مراکز