تاپینگ بستنی 9 کاسه

تاپینگ بستنی 9 کاسه

تاپینگ بستنی ۹ کاسه مدل Ic400Lt ابعاد تاپینگ بستنی طول ۱۳۰سانتیمتر عرض ۶۰سانتیمتر ارتفاع تا بالای شیشه ۱۳۰ سانتیمتر محدودیت

تاپینگ بستنی ۱۲ کاسه

تاپینگ بستنی ۱۲ کاسه

تاپینگ بستنی ۱۲ کاسه مدل Ic-500Lt طول ۱۵۰سانتیمتر عرض ۶۰سانتیمتر ارتفاع تا بالای شیشه ۱۳۰ سانتیمتر محدودیت دمایی -۱۳ تا