دستگاه فلافل زن رومیزی

دستگاه فلافل زن رومیزی

دستگاه فلافل زن رومیزی آلفاتجهیز با ظرفیت تولید ۳۶۰۰ قرص فلافل در ساعت دستگاه فلافل زن رومیزی اتوماتیک با سرعت

دستگاه فلافل زن کوچک

دستگاه فلافل زن کوچک

فلافل زن اتوماتیک آلفاتجهیز دارای دو حالت فلافل سوراخ دار و فلافل معمولی با سرعت ۱۰۰ عدد در دقیقه کاملا

دستگاه فلافل ساز رومیزی

دستگاه فلافل ساز رومیزی

دستگاه فلافلی آلفاتجهیز به صورت اتوماتیک مواد آماده فلافل را به فرم قرصی قالب زده و جهت سرخ شدن در

1 2 3 8